Senaste nytt

2023-08-23 Allsta skola med fritidshem återinvigs, med Allstabygdens skolförening som huvudman.

2023-01-13 Allsta skolfastigheter ekonomisk förening blir ägare av Allsta skola och förskolefastigheten Ringblomman.

2022-11-06 Styrelsen kallar alla medlemmar till föreningsstämma den 20 november 2022 på Klingstagården. Kallelse är skickad via e-post. Kontakta styrelsen om du har frågor om stämman.

2022-09-12 Kommunstyrelsen i Sundsvall beslutar om att acceptera föreningens anbud

2022-06-22 Skolinspektionen godkänner Allstabygdens skolförening som huvudman för Allsta skola och ger föreningen tillstånd att starta F-6-verksamhet från och med hösten 2023

2022-05-04 Allsta skolfastigheter ekonomisk förening skickar in ett anbud till kommunen om att få köpa skolfastigheterna (Allsta skola och Ringblomman) för 925 000 kr.

2022-02-22 Service- och förvaltningsutskottet beslutar om att Allsta skola ska säljas till Allsta skolfastigheter ekonomisk förening

2022-01-31 Allstabygdens skolförening ansöker om att bli huvudman för Allsta skola F-6 med fritidshem.

2021-12-20 Den ideella föreningen Allstabygdens skolförening bildas, med syfte att fungera som huvudman för en ny skola i Allsta.

2021-08-29 Allsta skolfastigheter ekonomisk förening bildas, med syfte att förvärva den gamla skolfastigheten i Allsta.

Om oss

Allsta skolfastigheter ekonomisk förening startades i augusti 2021 och finns i hjärtat av Allsta/Klingstabygden, ca en mil söder om Sundsvall. Föreningen drivs av ett stort engagemang och en vilja att skapa en bättre framtid för individer och lokalsamhället, men även för samhället i stort.


Allsta skola

Målsättning

Vi vill bidra till utvecklingen av Allsta/Klingsta genom att skapa förutsättningar för en skola i bygden. Ett konkret mål är att köpa den gamla skolfastigheten för att i framtiden hyra ut den till en nystartad skolverksamhet. Siktet är inställt på att den nya skolan ska kunna starta sin verksamhet senast hösten 2023.

Allsta skolfastigheter ekonomisk förening vill verka för ett gott samarbete med Sundsvalls kommun och med andra aktörer, både föreningar, organisationer och företag i bygden. Verksamheten kännetecknas av lokal förankring samt hållbar utveckling.

Bakgrund

Vikten av en trygg och hemnära miljö under barnets första, mest formativa år, och en skolas positiva effekt på Allsta/Klingstabygdens utveckling går knappast att överdriva. Det förstod människorna som bodde här redan för hundra år sedan. Då manade insikten lokalbefolkningen att gå samman för att göra skolverksamheten möjlig och av samma anledning arbetar vi idag för en ny skola i Allsta.

Det har funnits en skola i Allsta sedan mitten av 1800-talet. Den gamla skolan låg bredvid den nuvarande skolfastigheten, på en tomt som skänktes till Tuna-Attmar församling av familjen Nordstrand. I gåvobrevet slås det fast att marken skänktes med ett förbehåll, att den ska användas enkom för skolverksamhet.

Den nuvarande skolbyggnaden uppfördes 1921-1923 intill den gamla skolan. År 1994 gjordes en omfattande renovering och tillbyggnation av idrottssal.

I maj 2021 beslutade Sundsvalls kommunfullmäktige att lägga ned Allsta skola, som alltså funnits i sin nuvarande form i hundra år. Allsta skolfastigheter ekonomisk förening vill väcka liv i skolbyggnaden igen och investera i den så att det blir en tillgänglig och hållbar skolbyggnad för bygdens barn. Huvudman för skolan blir Allstabygdens skolförening.

BLI MEDLEM

Genom att bli medlem i Allsta Skolfastigheter ekonomisk förening stödjer du arbetet för att förvärva Allsta skola och därmed möjliggöra skolverksamhet i Allsta igen. Du blir medlem genom att betala en medlemsinsats på 1000 kr. Pengarna går oavkortat till arbetet med en ny skola i Allsta.

GE EN GÅVA

Om du inte vill bli medlem, men känner att du vill stötta föreningen ekonomiskt, kan du skänka oss ett valfritt belopp som gåva via bankgiro. Se våra givare.

SPONSRA OSS

Är du eller ditt företag intresserade av att sponsra oss? Som sponsor till Allsta skolfastigheter ekonomisk förening stödjer du en levande bygd och våra barns framtid. Ditt bidrag går till en meningsfull verksamhet som bidrar till en hållbar utveckling av Klingstabygden. Se våra sponsorer och samarbetspartners.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss. Du kan e-posta allstaskolfastigheter@gmail.com eller använda kontaktformuläret

Adress:

Allsta skolfastigheter ekonomisk förening
Prästhusvägen 1
853 58 Sundsvall

Styrelse

Martin Holmvall

Ordförande

Mobil: 070-213 55 24

Laura Brander

Vice ordförande och kommunikatör

Mobil: 073-670 96 63

Sebastian Klar

Kassör

Martin Lagerlind

Styrelseledamot

Christian Marklund

Styrelseledamot

Eva W Petterson

Styrelseledamot

Caroline Andersen

Styrelsesuppleant