Genom att bli medlem i Allsta Skolfastigheter ekonomisk förening stödjer du arbetet att förvärva Allsta skola. Du väljer själv i vilken grad du vill engagera dig i föreningen.

För att bli medlem skickar du in dina personuppgifter via formuläret nedan och betalar sedan en medlemsinsats på 1000 kr. Ange gärna "Medlemskap" som meddelande. Medlemsinsatsen går oavkortat till att förvärva skolfastigheten. Om skolverksamheten av någon anledning inte skulle komma igång enligt plan och föreningen upplöses, kommer tillgångarna att fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

Bankgiro 5763-5948

Personuppgifterna sparas i föreningens medlemsregister och behandlas i enlighet med GDPR.

Bli medlem