Välkommen att delta i en intresseundersökning för Allsta skola F-6 genom formuläret nedan! Undersökningen genomförs av Allstabygdens skolförening, i samverkan med Allsta skolfastigheter ekonomisk förening. Allsta skola är en idéburen fristående skola utan vinstintresse. Skolverksamheten startar hösten 2023 och innefattar årskurserna F-6 samt fritidshem. Skolans profil är hållbar utveckling, med särskilt fokus på social hållbarhet, rörelse och hälsa.

Enkäten kommer att vara öppen under december 2021 och januari 2022 och riktar sig till vårdnadshavare som har barn födda mellan 2011 och 2021. Genom att delta i undersökningen visar du på ett intresse för dina barn att gå på Allsta skola. Detta är ingen intresseanmälan som är bindande men resultaten från undersökningen är en viktig del i vår ansökan till Skolinspektionen. Svaren kommer att sammanfattas i en anonymiserad statistisk tabell över antal barn som anmält intresse för skolstart samt fritidshem i respektive årskurs från och med hösten 2023. Vi behöver ditt svar senast den 25 januari 2022. Stort tack för visat intresse!

Personuppgifterna sparas och behandlas i enlighet med GDPR.

Allsta skola